Zdroj: http://www.zsrudna.cz/index.php?a=aktuality/zapis-do-prvniho-rocniku-pokyny  •  Vydáno: 7.4.2020 8:59  •  Autor: Pavel Kasal

Zápis do prvního ročníku - pokyny

Zápis do prvního ročníku naší školy proběhne v termínu od 14.4.2020 do 30. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí a rodičů ve škole.

V platnosti zůstávájí KRITÉRIA ZÁKLADNÍ ŠKOLY RUDNÁ, OKRES PRAHA – ZÁPAD,  MASARYKOVA 878,
RUDNÁ, PSČ 252 19 PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO TŘÍD 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
zveřejněná na webu školy ODKAZ

Zapsat dítě lze následujícím způsobem:

1) Stáhnout si formulář Žádost o přijetí a Dotazník vyplnit naskenovat (ofotit) a zaslat do školy e-mailem nejlépe s elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky do 30. 4. 2020

2) Stáhnout si formulář Žádost o přijetí a Dotazník vyplnit a zaslat poštou na adresu školy nebo vhodit do školní poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu z ulice Masarykova, případně jej předat na recepci školy v pracovní dny od 9 do 15 hodin do 30. 4. 2020.

V obou případech vás prosím o vyplnění e-mailového kontaktu, případně adresy datové schránky, pokud nemáte ani jeden z uvedených kontaktů potom číslo mobilního telefonu. Na vámi uvedený kontakt vám bude zasláno potvrzení o přijetí žádosti  a přiděleno registrační číslo vašeho dítěte.

Nemáte-li možnost tisku, lze si libovolný formulář vyzvednout na recepci školy v pracovní dny
od 9 do 15 hodin.

FORMULÁŘE                    

Žádost o přijetí

Dotazník

KONTAKT DO ŠKOLY pro odeslání žádosti
e-mail -
reditel@zsrudna.cz
adresa datové schránky - 9eiam4t
                                   


Žádost o odklad povinné školní docházky

Jste-li rozhodnuti požádat o odložení povinné školní docházky a pečlivě jste tuto situaci zvážili, postupujte takto:

1) Vyplníte Žádost o odklad a Dotazník, doručíte výše uvedeným způsobem.

2) K žádosti je třeba přiložit vyjádření odborného lékaře viz pokyny Podmínky k odkladu. Máte-li vyjádření k dispozici doručíte také již popsaným způsobem. Pokud  jej nyní nemáte, dodáte dodatečně, řízení bude přerušeno.

3) Druhým dokumentem, který je potřebný k vydání rozhodnutí je vyjádření akreditované pedagogicko-psychologické poradny. Máte-li vyjádření k dispozici doručíte také výše popsaným způsobem. Pokud  jej nyní nemáte, dodáte dodatečně, řízení bude přerušeno.

Činnost pedagogicko psychologických poraden je nyní pozastavena.

Poradna v Králově Dvoře nabízí rodičům, kteří mají doporučující vyjádření např. logopeda či jiného odborného lékaře k odkladu, možnost v této chvíli doporučit odklad i na základě zaslání tohoto doporučení do PPP.  Stačí je zaslat oskenované e-mailem. Současně je nutné zaslat osobní údaje dítěte, telefon na rodiče a název školy kde žádáte o odklad. Poradna poté doporučující posouzení zašle do datové schránky školy, na kterou své dítě zapisujete. Podobně rozesílá do datové schránky školy, na základě žádosti rodičů i doporučující posouzení u dětí již vyšetřených, která si rodiče neměli možnost vyzvednout.

Po obnovení provozu poraden budou jejich prioritou právě vyjádření k odkladům povinné školní docházky.
Kontakty do poradny: kraluvdvur@pppsk.cz ; telefon: 311637119

FORMULÁŘE  

Žádost o odklad

Dotazník

 

POKYNY K ODKLADU  Podmínky k odkladu

 
V případě jakéhokoliv dotazu nebo nejasnosti pište na uvedenou

e-mailovou adresu ředitele školy reditel@zsrudna.cz

nebo volejte 602 885 790.