Zdroj: http://www.zsrudna.cz/index.php?a=skolni-rok-2017/2018/zapis-ze-schuzky-skolniho-parlamentu-21.10.2019  •  Vydáno: 14.11.2019 10:10  •  Autor: Jaroslava Pauknerová

Zápis ze schůzky Školního parlamentu 21. 10. 2019

Program:

1/ Přivítání zástupců
2/ Koncert k výročí Sametové revoluce (pátek 15. 11. 2019 od 17 hod. před novou halou)
3/ Vánoční punč a jeho organizace, rozsvícení vánočního stromu, koncert školního sboru
    (sobota 30. 11. 2019 od 14 hodin)
4/ Ježíškova vnoučata – spolupráce s Domovem seniorů Rudná
5/ Vánoční koncert v kostele – 13. 12. 2019
5/ Dopisy Joycelin
6/ Dofinancování terária částkou 4000,- (schváleno ŠP)
7/ Další schůzka 19. 11. 2019
8/ Různé, dotazy:
- Fr. Novotný 2. B – zda na výběr ze dvou jídel i v pondělí a pátek
- J. Švarcová 4. C – dotaz na Školní akademii
- D. Blažek 9. C – dotaz na organizování front na výdej obědů
- H. Neuschlová 9. B – dotaz na organizaci odchodů na obědy
- M. Mareček 9. B – dotaz za skladbu jídelníčku, kombinace jídel
- M. Vejvoda 6. D – dotaz na zápach táců
→ dotazy týkající se školní jídelny předány vedoucí pí Králové
- D. Blažek 9. C – dotaz na úklid šaten v nové hale
- A. Mendlová 7. A – dotaz na zvedání židlí v jídelně v pátek po 6. hodině
- J. Guttenberg 9. A – informace o možnosti nového vysoušeče či zásobníku na papírové ručníky v budově A v 1. a 2. patře