Dnešní datum: 15. 10. 2019, 42. týden roku
< návrat zpět

Platby převodem

Vážení rodiče, prosíme, používejte pro platby převodem vždy variabilní i specifický symbol. Bez těchto náležitostí nelze platbu zpracovat.

Číslo účtu: 35-388167359/0800

Variabilní symbol = identifikační číslo žáka (7 číslic) - má dítě zapsáno v žákovské knížce a platí po celou dobu docházky žáka do ZŠ Rudná.

Specifický symbol (3 číslice) = druh platby.

Seznam platných specifických symbolů:

Obědy: POZOR! Nové předčíslí účtu - pouze pro platbu obědů: 19-388167359/0800

Družina:

 • 200 placeno pololetně
 • 250 placeno jednorázově - ročně
 • 211 vratka

Kroužky:

 • 302 taneční - Barvová
 • 303 dramatický - Hálková
 • 304 výtvarný - Hálková
 • 305 florbal - Kasal
 • 306 přírodovědný - Neubergerová
 • 307 gymnastika - Bezděková
 • 308 dram. přípravka pro I. r. - Hálková
 • 310 angličtina - Nováková, Povjakalová
 • 313 dovedné ruce - Dvořáková
 • 330 míčové hry - Isozová

Sportovní akce:

 • 410 lyžařský kurz 4. r.  - placeno jednorázově
 • 412 lyžařský kurz 4. r. - placeno ve dvou splátkách
 • 720 lyžařský kurz 7. roč. - placeno jednorázově
 • 722 lyžařský kurz 7. roč. - placeno ve dvou splátkách
 • 820 lyžařský kurz 6., 8. ,9. roč.- placeno jednorázově
 • 822 lyžařský kurz 6., 8., 9. roč. - placeno ve dvou splátkách
 • 506 cyklozájezd

 Pronájem tělocvičny

 • 701 - velká tělocvična
 • 702 - malá tělocvična
 • 703 - učebna
 • 704 - hřiště

Využitím uvedeného účtu, variabilního symbolu a specifického symbolu můžete platit pouze činnosti, které organizuje škola.

Z výše uvedeného důvodu nelze platit např. kroužky keramiky, výuku Aj v 1. - 2. ročníku, výuku ZUŠ nebo poplatky florbalového oddílu Sokola Rudná - tyto činnosti škola neorganizuje.

Děkujeme za pečlivé dodržování těchto pokynů.