Dnešní datum: 16. 07. 2019, 29. týden roku
Kategorie: Školská rada

Zápis č. 4/2013

ze zasedání školské rady konané dne 4. 6. 2013

Přítomni:    Lenka Barvová, Iveta Kasperová, Zuzana Kratochvílová, Tomáš Talaš
Host: Pavel Kasal
Omluveni: Jindřich Ullrich, Renata Skalová

Místo konání:    Základní škola Rudná

Program porady

Školní jídelna

 • Organizace příštího školního roku
 • Elektronická žákovská knížka
 • Bulletin
 • Zateplování budovy
 • Rozšíření školy
 • Školní ples
 • Bezpečnost na ulici před školou
 • Školní akademie
 • Přednáška pro rodiče na téma drogy
 • Možnost vyučování náboženství
 • Email školské rady
 • Poděkování

Školní jídelna

•    Žáci minimálně využívají možnost volby jídla.
•    V nápojovém automatu je vždy možnost volby juice s dužinou.

Organizace příštího školního roku

•    V příštím roce přijde do prvního ročníku 100 prvňáčků (budou 4 třídy po 25 žácích).
•    Celkově bude ve škole 640 žáků.
•    Družina bude mít 10 oddělení.
•    Kroužky budou muset pravděpodobně začínat po 14.hodině z důvodu organizace stravování v jídelně.
•    Na základě rozhodnutí Ministerstva školství budou změny v učebním plánu – od sedmého ročníku budou muset být vyučovány dva cizí jazyky. Na výběr jsou tyto jazyky (anglický jazyk, německý jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk).

Elektronická žákovská knížka

•    Hesla dostali žáci 2. stupně a 4.a 5. tříd.
•    V příštím roce bude umožněno změnit heslo.
•    Žádáme rodiče, aby ji všichni vyzkoušeli.
•    Papírová žákovská knížka bude i nadále a bude využívána hlavně pro omluvenky, poznámky atd.
•    Od příštího roku se uvažuje o zavedení elektronické třídní knížky.

Bulletin

•    Vyšlo první číslo Bulletin., Bylo vytištěno 500 výtisků.
•    Bude k dispozici i v elektronické podobě.
•    Bulletin obdržel každý žák ve škole ( v případě sourozenců nejstarší žák školy).
•    Prosíme o zpětnou vazbu na formu a obsah.

Zateplování budovy

•    Již proběhlo VŘ a byla vybrána firma.
•    Zateplování bude pravděpodobně probíhat na dvě fáze, v první fázi se zateplí tělocvična, jídelna a šatny. V druhé fázi se zateplí učebny. Práce budou prováděny o letních prázdninách v tomto a příštím roce.

Rozšíření školy

•    Zastupitelstvo schválilo vyhlášení soutěže na projekt „Rozšíření školy“

Školní ples

•    V rámci školního plesu byla vybrána částka 43 tis.
•    Peníze budou použity na vybudování stojanů na kola.

Bezpečnost na ulici před školou

•    Situace je stále stejná, někteří řidiči stále nerespektují, že projíždějí ulicí, kde se pohybují děti.
•    Žádáme rodiče, o přizpůsobení jízdy a nezapomínejte, že chodci mají vždy přednost na přechodu pro chodce.

Školní akademie

•    Akademie se uskuteční 25.6. 2013, všichni jste zváni.

Přednáška pro rodiče na téma drogy

•    Na žádost rodičů se uskutečnila přednáška s tématem „Drogy“ , na přednášku přišlo pouze 5 rodičů.

Možnost vyučovat náboženství

•    V případě zájmu je možné zařadit náboženství do nepovinných předmětů.

Email školské rady

•    Žádáme rodiče o zasílání jejich námětů, požadavků, připomínek atd. na nově zřízenou emailovou adresu: skolniradarudna@seznam.cz
•    Každým emailem se budeme zabývat a všem odpovíme.
•    Budeme rádi za vaší aktivitu.

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat panu Kasalovi a učitelům za aktivní řešení všech podmětů a připomínek.

Zasedání Školské rady se uskuteční 24.9. 2013 v 18:00.

Zapsal: Tomáš Talaš
Schválil: Jindřich Ullrich

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.