Dnešní datum: 16. 07. 2019, 29. týden roku
Kategorie: Školská rada

Zápis č. 3/2012 ze zasedání školské rady

konané dne 13. 11. 2012.

Přítomni:    Jindřich Ulrich, Lenka Barvová, Iveta Kasperová, Zuzana Kratochvílová, Renata Skalová, Tomáš Talaš, Pavel Kasal, Alena Lumbertová
Omluveni:    Ivana Petrášková
Místo konání:    Základní škola Rudná

Program porady

  1. Stravování ve školní jídelně
  2. Doprava
  3. Sponzorské dary
  4. Výroční zpráva školy
  5. Elektronická žákovská knížka
  6. Stavební záměr rozšíření školy
  7. Termín příští školské rady

1. Stravování ve školní jídelně
Vedoucí školní jídelny paní Alena Lumbertová přiblížila členům školské rady provoz školní jídelny. Do jídelny bylo v letošním školním roce pořízeno nové vybavení. Pro zrychlení odbavování žáků během oběda byla zřízena dvě výdejní a dvě sběrná okénka. Uvažuje se o zřízení chladícího boxu, kde bude uložena zelenina, kterou si děti sami budou nabírat.
Na základě výsledků hlasování dětského parlamentu, bylo rozhodnuto o možnosti výběru jídla ze dvou variant přes internet. Výběr bude probíhat se  14 denním předstihem. Vždy bude uvařena pouze vítězná varianta.
Nabídka dvou jídel denně není možná z kapacitních důvodů.

Úkoly:
•    Pan ředitel Pavel Kasal osloví firmu zabývající se sestavováním jídelníčků založených na větší pestrosti jídel.
•    Vedoucí jídelny, paní Alena Lumbertová, zváží možnost stanovení pevných časů pro úhradu obědů.

2. Doprava
Pan ředitel Pavel Kasal vyhledal společnost zabývající se školením osob, které provádějí dohled nad dopravou v okolí škol. Bude připraven leták s přesnou specifikací vhodných kandidátů, který bude předán žákům.

3. Sponzorské dary
Pan ředitel Pavel Kasal představil školské radě seznam darů, které by škola potřebovala. Seznam bude zveřejněn v informačním bulletinu (věstníku).

4. Výroční zpráva školy
Školská rada jednomyslně schválila výroční zprávu.

5. Elektronická žákovská knížka
Škola schválila zavedení elektronických žákovských knížek. Od prosince 2012 budou postupně nahrazovat papírové žákovské knížky.

6. Stavební záměr rozšíření školy
Škola zvažuje variantu výstavby nové víceúčelové haly. Součásti haly by byla i nová kuchyň, jídelna, šatna a tělocvična.

7. Termín příští školské rady
Příští školská rada se uskuteční 22.01.2013.


Zapsal: Tomáš Talaš
Schválil: Jindřich Ulrich

print Formát pro tisk