Dnešní datum: 16. 07. 2019, 29. týden roku
Kategorie: Školská rada

Zápis č. 2/2016 ze zasedání školské rady

konané dne 12. 4. 2016.

Přítomni: Gabriel Kovács, Kateřina Musilová, Zuzana Kratochvílová, Dana Pešková, Tomáš Talaš, Andrea Slepičková
Host: Pavel Kasal
Omluveni:    
Místo konání: Základní škola Rudná

Program porady

 • Výuka slovenského jazyka, jako druhého cizího jazyka
 • Školní klub pro děti 4. a 5. ročníku
 • Zapojení dětí do projektů týkající se města Rudná
 • Kapacita školy pro budoucí rok
 • Přístavba školy
 • Testování Kalibro
 • Poděkování rodičům
 • Podněty pro školskou radu

Výuka slovenského jazyka, jako druhého cizího jazyka

 • Výuka slovenského jazyka je možná, ale k výuce je nutné zajistit kvalifikovaného učitele. V současné době škola takového učitele nemá.  

Školní klub pro děti 4. a 5. ročníku

 • Žádost na MŠMT byla již předložena. Původní plán zprovoznit školní klub od 1.2.2016 se nepodařil, stále se čeká na vyjádření MPSV.
 • V případě schválení, bude školní klub určen pro děti 4. a 5. ročníků. Bude se jednat o bezplatnou službu pro rodiče, kteří pracují, popřípadě studují.

Zapojení dětí do projektů týkající se města Rudná

 • Návrh na zapojení dětí do dění města Rudná, způsoby:
  • „Zápisky školáků“ na téma života v městě a ve škole. Zápisky mohou být vloženy do Kroniky města Rudné             
  • Environmentální projekty pro město Rudná. Společně s městem Rudná by byla navržena témata pro zpracování projektů na environmentální problematiku.

Kapacita školy pro budoucí rok

 • V současné době má škola 20 tříd na prvním stupni a 11 tříd na druhém stupni.
 • Příští rok bude 20 tříd prvního stupně a 13 tříd druhého stupně.
 • V současné době je již kapacita plně naplněna.
 • Řešení:
  • propojením šaten a klubovny Žlutého Květu a
  • současné 4 první třídy se sloučí ve 3 třídy.

Přístavba školy

 • Projektová dokumentace je dokončena. Připravuje se žádost o dotaci na přístavbu.

Testování KALIBRO

 • Škola se účastnila testování Kalibro v předměch ANJ, M, ČJ, přírodní vědy, humanitní vědy, ekonomie.
 • Ve všech předmětech byla škola nad republikovým průměrem.  

Poděkování rodičům

 • Pan ředitel Kasal by rád poděkoval všem, kdo přispěli do tomboly na školní ples.
 • Prostřednictvím tomboly bylo vybráno cca 40 tis, které budou použity na vybavení školních šaten.

Podněty pro školskou radu

 • Pokud rodiče mají nějaký podnět nebo otázku na vedení školy, prosím, využijte naší emailovou schránku skolska.rada@zsrudna.cz. Všechny vaše dotazy, případně podněty, předáme vedení školy a odpovíme vám.

Příští zasedání školské rady se uskuteční 7.6. 2016 v 18:00.

Zapsal: Tomáš Talaš

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.