Dnešní datum: 16. 07. 2019, 29. týden roku
Kategorie: Školská rada

Zápis č. 1/2016 ze zasedání školské rady

konané dne 9. 2. 2016.

Přítomni: Gabriel Kovács, Kateřina Musilová, Zuzana Kratochvílová, Dana Pešková, Tomáš Talaš, Andrea Slepičková
Host: Pavel Kasal
Omluveni:    
Místo konání:    Základní škola Rudná
 

Program porady

 • Návrh na zapojení školní jídelny do projektu „Zdravá školní jídelna“
 • Výroční zpráva školy
 • Sběr surovin
 • Přístavba školy
 • Zápis do prvního ročníku
 • Budoucí kapacita školy
 • Elektronická žákovská knížka
 • Podněty pro školskou radu

Návrh na zapojení školní jídelny do projektu „Zdravá školní jídelna“

 • Tomáš Talaš navrhl, aby se školní jídelna zapojila do projektu „Zdravá školní jídelna“ www.zdravaskolnijidelna.cz . Pan ředitel Kasal vzal na vědomí a sdělil nám, že se školní jídelna do projektu zapojí.  

Výroční zpráva školy

 • Všichni členové školské rady jednomyslně schválili Výroční zprávu školy.

Sběr surovin

 • Škola pořádá sběr těchto surovin:
 • Hliník             
 • Pomerančová kůra
 • Víčka od PET
 • Papír

Přístavba školy

 • Byl vybrán projektant na vypracování projektu přístavby školy.
 • Projekt bude zpracován do konce března 2016.
 • Po vypracování projektu bude žádáno o dotace.

Zápis do prvního ročníku

 • Na zápis bylo přihlášeno 129 dětí.
 • Přijato do prvního ročníku může být cca 100 dětí.

Budoucí kapacita školy

 • Ředitel školy informoval školskou radu o současném stavu počtu žáků ve vztahu k povolené kapacitě. Aktuálně má škola 757 žáků, povolená kapacita je 810 dětí.
 • K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2016/2017 by se podle odhadu mělo dostavit 120 dětí,  v aktuálním  9.ročníku je 57 dětí. Proto Kritéria vydaná k zápisu předpokládají pouze přijetí dětí s bydlištěm v Rudné, děti s jiným bydlištěm a sourozenci ve škole obsadí pravděpodobně zbylá volná místa. Pokud bude více zájemců než 100, což je stanovená kapacita pro I. ročník, bude mezi uchazeči z řad sourozenců losováno. Nebudou přijímány děti z jiných obcí, ani z obce Drahelčice.
 • V pátém ročníku jsou nyní čtyři třídy, které v příštím školním roce přejdou na druhý stupeň. Ze druhého stupně odejdou pouze dvě třídy. Ve školní budově již nejsou žádné volné učebny, které by se daly využít pro nárůst počtu tříd. Ředitel školy jedná se zřizovatelem, konkrétně starostou města o řešení nastalé situace. O situaci byli informováni zastupitelé při jejich jednání na rozšířené radě na podzim roku 2015.  O konkrétních možnostech  řešení  krizové pro budoucí školní rok, bude ředitel školy informovat školskou radu na jejím příštím jednání.
 • Dlouhodobým řešením je přístavba školy. Na realizaci tohoto projektu se intenzivně pracuje.
 • Krátkodobá možná řešení jsou následující.
  • Spojení některých tříd na prvním  nebo druhém stupni. Třída se naplňuje do počtu 30 žáků, ve výjimečném případě může být ve třídě až 34 žáků (se souhlasem zřizovatele).
  • Hledání prostor mimo školu, kde by mohla probíhat  výuka. To by se zřejmě týkalo některých tříd prvního stupně.
  • Vytvoření tříd ze šaten nebo tzv. malé tělocvičny.
 • Tato krátkodobá řešení vyřeší situaci nejspíše pouze pro školní rok 2016/2017,v následujících letech budou potřeba další učebny. Od školního roku 2017/2018  nebude škola zřejmě schopna pojmout žáky, kteří k nám chodí z úhonické a chrášťanské školy, do 6. ročníku. Přijato do prvního ročníku může být cca 100 dětí.

Elektronická žákovská knížka

 • Na začátku druhého pololetí docházelo k problému při přihlášení do Elektronické žákovské knížky.
 • Problémy byly způsobeny při přechodu na novou verzi.

Podněty pro školskou radu

 • Pokud rodiče mají nějaký podnět nebo otázku na vedení školy, prosím, využijte naší emailovou schránku skolska.rada@zsrudna.cz. Všechny vaše dotazy, případně podněty, předáme vedení školy a odpovíme vám.

Příští zasedání školské rady se uskuteční 12. 4. 2016 v 18:00.


Zapsal: Tomáš Talaš

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.