Dnešní datum: 16. 07. 2019, 29. týden roku
Kategorie: Školská rada

Zápis č. 2/2012 ze zasedání školské rady

konané dne 25. 9. 2012.

Přítomni:    Jindřich Ulrich, Lenka Barvová, Iveta Kasperová, Zuzana Kratochvílová, Renata Skalová, Tomáš Talaš, Pavel Kasal
Omluveni:    
Místo konání:    Základní škola Rudná

Program porady

  1. Stravování ve školní jídelně
  2. Doprava
  3. Sponzorské dary
  4. Věstník
  5. Začátek školní výuky
  6. Termín příští školské rady

1. Stravování ve školní jídelně
Podle některých názorů došlo ke zlepšení kvality jídla ve školní jídelně (méně se solí). Ale stále jsou zaznamenávány stížnosti z řad rodičů na pestrost jídelníčku. Školská rada se usnesla na znovu oslovení 3 externích firem, které by mohly pomoci se sestavováním jídelníčku. Dále se usnesla, že na příští školskou radu budou přizvány zástupkyně kuchyně paní Lumbertová a paní Petrášková.

2. Doprava
Pro zvýšení bezpečnosti dětí v ulici V Aleji bude vznesen požadavek na město pro zvýšení počtu strážníků během ranního příchodu dětí do školy. Případně bude požádána veřejnost města Rudná přes měsíčník Život v Rudné, zda by občané byli nápomocni.

3. Sponzorské dary
Školská rada požádala ředitele školy, pana Pavla Kasala, o přípravu seznamu darů, které by škola potřebovala.

4. Věstník
Školská rada se obrátila na ředitele školy s dotazem, zda by nebylo přínosem vydávaní školního věstníku. Ten by informoval o aktivitách školy a činnosti školské rady.

5. Začátek školní výuky
Byl vznesen dotaz, zda by začátek školní výuky nemohl být posunut na 8:30.

6. Termín příští školské rady
Příští školská rada se uskuteční 13.11.2012.


Zapsal: Tomáš Talaš
Schválil: Jindřich USchválil: Jindřich Ulrich

print Formát pro tisk