Dnešní datum: 16. 07. 2019, 29. týden roku
Kategorie: Školská rada

Zápis č. 10/2015

ze zasedání školské rady konané dne 27. 1. 2015

Přítomni: Lenka Barvová, Zuzana Kratochvílová, Tomáš Talaš, Renata Skalová, Iveta Kasperová
Host: Lenka Tvrdíková
Omluveni: Jindřich Ullrich
Místo konání: Základní škola Rudná


Program porady

 • Výroční zpráva o činnosti školy
 • Stížnost p. Freudenfeldové na stravování ve školní jídelně
 • Zapisování známek do elektronické žákovské knížky
 • Sponzorské dary škole
 • Zápis do prvních tříd
 • Pedagogická rada
 • Podněty pro školskou radu

Výroční zpráva o činnosti školy

 • Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy.

Stížnost p. Freudenfeldové na stravování ve školní jídelně

 • Paní Lenka Tvrdíková nám přednesla stanoviska k jednotlivým bodům stížnosti. Školská rada záležitost projednala a připravila odpověď viz příloha.

Zapisování známek do elektronické žákovské knížky

 • Podle sdělení paní Tvrdíkové má učitelský sbor nastaveno pravidlo: známky musejí být zapsány nejpozději v pondělí následujícího týdne.

Sponzorské dary škole

 • Škola přijala velké množství darů a v průběhu března bude uveřejněna listina dárců a seznam pořízených věcí.

Zápis do prvních tříd

 • Zápisy proběhnou 12.2. 2015.
 • Na základě rozhodnutí školy budou do školy přijímány děti pouze s trvalým bydlištěm v Rudné.
 • Předpokládá se, že ve školním roce 2015/2016 bude školu navštěvovat 780 žáků.

Pedagogická rada

 • Probíhá již příprava organizace Školní akademie.
 • Byl navýšen rozpočet školy od zřizovatele (město Rudná).
 • Investice ve školním roce 2014/2015:
  • oprava nábytku ve škole
  • výměna školních skříněk v šatnách
  • detektory CO2 – již nakoupeny
  • další interaktivní tabule – již nakoupeny do budovy A a B

Podněty pro školskou radu

 • Pokud rodiče mají nějaký podnět nebo otázku na vedení školy, prosím využijte naší emailovou schránku skolska.rada@zsrudna.cz. Všechny Vaše dotazy případně podněty předáme vedení školy a odpovíme Vám.


Zasedání školské rady se uskuteční 7.4. 2015 v 18:00.

Schválil: Tomáš Talaš

 

příloha: odpověď na stížnost

Vážená paní Freudenfeldová,
jménem školské rady a pana ředitele odpovídáme na Vaše dotazy týkající se školní jídelny.
Školská rada spolu s panem ředitelem a paní zástupkyní Tvrdíkovou projednala Vaše dotazy na svém posledním jednání a společně dospěli k následujícím odpovědím:

1) Odpovědnost za skladbu jídelníčku
Odpovědnost má vedoucí školní jídelny a hlavní kuchař. Jídelníček se sestavuje na základě předepsaných výživových norem, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k vyhlášce č. 107/2005 Sb. a na základě spotřebního koše.
Jednotlivé hodnoty pro jednotlivé kategorie strávníků u masa v syrovém stavu:
7 – 10 let - 64 g, 11-14 let 70 g, 15 – 18 let – 75 g
Na webové stránky školy budou dány odkazy týkající se norem školního stravování.

2) Skladba jídelníčku
Opakování se rajských polévek - výtažek ze skladby jídelníčku:
24. 11. – pondělí – špagety s tomatovou omáčkou
25. 11. - úterý – polévka fazolová s rajčatovým protlakem
1. 12. – polévka rajčatová s těstovinovou rýží
Rajská polévka se v jídelníčku neopakovala.
Jídelníček v předvánočním týdnu měl pozitivní ohlasy.
Od začátku školního roku došly 1x buchtičky s krémem - žáci dostali piškot s krémem. Děti nedostávají narychlo sehnanou náhradu např.u masa - nelze nahradit kuřecí maso např. hovězím. Doba přípravy obou druhů masa je odlišná.

3) Množství stížností
Škola obdržela pouze jednu oficiální stížnost z řad rodičů. Od žáků byla projednána jedna stížnost na Školním parlamentu, která byla předána panu řediteli a vedoucí ŠJ. Problém byl řešen v rámci možných úprav, na jednání dalšího Školního parlamentu byla přítomna vedoucí ŠJ a hlavní kuchař – žádný dotaz adresovaný na ŠJ nebyl vznesen ani na základě výzvy.
Škola obdržela i telefonické pochvaly za změnu skladby jídelníčku.

4) Krabičky s jídlem z domova
Každý žák může hlasovat a tím volit skladbu jídelníčku (v rámci dodržení stanovených stravovacích norem)! V případě, že si z nabídky nevybere, má možnost si jídlo předem odhlásit. Na každém zákonném zástupci je, zda potom připraví svému dítěti na tento den velkou svačinu, která by pokryla potřebu odhlášeného jídla.

5) Odhlašování jídel
Obědy lze odhlásit třemi způsoby:
a) přes stránky www.strava.cz (na následující den nejpozději do 14,00 hod)
b) telefonicky nebo e-mailem: jidelna@zsrudna.cz (v případě nemoci ráno do 7,00 hodin)
c) u okénka kanceláře ŠJ
Tato informace je uveřejněna na webových stránkách ZŠ:
http://www.zsrudna.cz/index.php?a=aktuality/pokyny-ke-skolnimu-stravovani

Věříme, že jsme odpověděli na Vaše dotazy.

S pozdravem

Školská rada, ředitel školy

Rudná, dne 5. 2. 2015

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.