Dnešní datum: 27. 05. 2020, 22. týden roku
Kategorie: Aktuální školní rok, Krizové řízení

Pokyny pro nástup žáků 9. ročníku 11. 5. 2020 do školy – příprava pro přijímací zkoušky

Pokyny se týkají žáků, kteří se přihlásili k přípravě

Nástup do školy v pondělí 11. 5. 2020

9:05 – žáci 9. A                 učebna 9. A II. patro      

9:10 – žáci 9. B                 učebna 8. B II. patro

9:00 – žáci 9. C + Losenský, Lytvynenko,  Kolbušovský z 9. A  - učebna 7. A I. patro

9:00 – žáci 9. D                učebna 9. D II. patro

Žáci vyčkají na příchod vyučující před školou, při čekání dodržují odstupy 2 metry v souladu s krizovými opatřeními, mají nasazenu roušku. Po vyzvání vyučujícím vstoupí do budovy a ve stanovených rozestupech odchází do třídy, nepřezouvají se, nepoužívají školní šatnu. Do budovy školy vstupují s vypnutým mobilním telefonem.

Ve třídě zaujmou místo v lavici a vyčkají další pokyny vyučující. Místo, které si vyberou, se nemění po
celou dobu docházky.

Pomůcky pro vyučování -
matematika – psací a rýsovací potřeby, nelinkovaný sešit
český jazyk – psací potřeby, sešit, učebnice českého jazyka a čítanka

První den vyučování předají žáci učiteli originál Čestného prohlášení (týká se žáků, kteří zaslali dokument e-mailem).

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách školy roušky. O nošení roušek při vyučování rozhoduje učitel.

O dalších podrobnostech přípravy pro přijímací zkoušky a pravidlech, která při výuce platí, poučí žáky vyučující prvního předmětu.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy,
resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Podobně, pokud žák nebude plnit úkoly související s přípravou pro přijímací zkoušky, bude narušovat výuku nebo porušovat pravidla stanovená školním řádem bude ze skupiny vyřazen.

Příprava bude ukončena ve čtvrtek 4. 6., na pondělí 8. června jsou naplánovány jednotné přijímací zkoušky.

 

V Rudné 9. 5. 2020
Pavel Kasal, ředitel školy

print Formát pro tisk