Dnešní datum: 20. 02. 2020, 08. týden roku
Kategorie: Školní jídelna, Aktuální školní rok

Informace školní jídelny pro šk. rok 2019/20

Od úterý 27. 8. 2019 začínáme vydávat elektronické čipy pro nové žáky školy. V kanceláři školní jídelny: ÚT, ČT a PÁ 8,00 – 12,00 13,00 - 15,30 PO 2. 9. 8,00 – 10, 00 15,00 – 16,00 Cena za čip: 100 Kč.

Přístup do kanceláře ŠJ je z Masarykovy ulice - boční vchod (před ohradou Metrostavu).

Přeplatky za stravné z minulého školního roku byly automaticky převedeny na školní rok 2019/20. Nezapomeňte, že pokud má strávník dostatek peněz na účtu, začnou se automaticky od 3. 9. objednávat obědy! Jestliže tedy dítě nebude chodit na začátku měsíce na obědy, musíte je odhlásit!

Nově:
Strávník, který zapomene čip, si musí vytisknout náhradní stravenku v novém volícím boxu umístěném u vchodu do školní jídelny. Stravenku lze vytisknout po zadání jména a hesla, které používá pro přihlášení na www.strava.cz
První tři náhradní stravenky v měsíci jsou zdarma, každá další je zpoplatněna částkou 5 Kč.
Tento manipulační poplatek bude připsán na účet strávníka.
Děti, které chodí do družiny, nahlásí zapomenutý čip paní vychovatelce.

Jídelna využívá moderní elektronický systém pro přihlašování a výdej stravy pomocí stravovacích čipů. Elektronický čip s devítiletou zárukou si nový zákazník vyzvedne v kanceláři školy oproti záloze 100 Kč. Čip lze využívat po celou dobu školní docházky, záloha bude vrázena výměnou za nepoškozený, čistý čip.
Cena oběda je stanovena podle věku strávníků v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., příloha č. 2.

Strávníci jsou zařezeni do věkových skupin na školní rok, a to následovně - pokud v daném školním roce (září - srpen) dosáhnu určitého věku, zařadí se do dané skupiny (např. v červenci 2017 mu bude 11 let, tak od září 2016 spadá do věkové skupiny II. = 11. - 14. let).

Placení stravného

Výše vložené částky není limitovaná, doporučujeme, aby pokryla alespoň jeden měsíc.

Bezhotovostní platební styk           

- příkazem: strávník nebo zákonný zástupce zašle platbu na číslo účtu ŠJ s VS žáka. Došlá částka bude přiřazena strávníkovi a ten bude přihlášen ke stravě následující den od oznámení připsání platby na účet školní jídelny.

Číslo účtu pro platbu obědů: 19-388167359/0800

Uvádějte vždy variabilní symbol dítěte, aby mohla být platba správně přiřazena!

Hotově

- zálohu na stravné je nutno na své stravovací konto vložit v kanceláři školní jídelny. Stravné musí být uhrazeno nejpozději den předem.

Platba stravného v kanceláři ŠJ (v pracovní dny v době školního vyučování):

vždy poslední týden v měsíci         PO - PÁ  7,50 - 8,15  14,30 - 15,30
 

Přihlášky i odhlášky na stravu přijímáme z ekonomických důvodů nejpozději den předem - do 14,00 hod.
 

Odhlášky může provádět strávník:
- přes stránky www.strava.cz (na následující den nejpozději do 14,00 hod)

- na objednávacím terminálu ve vestibulu školy
- telefonicky – 311 670 474 (v případě nemoci ráno do 7,30 hod)
- e-mailem: jidelna@zsrudna.cz (v případě nemoci ráno do 7,30 hodin) 
- u okénka kanceláře ŠJ.

Jestliže se vám nedaří přihlásit se na stránky www.strava.cz, oznamte to, prosím, na: jidelna@zsrudna.cz nebo telefon 311 670 474.

Objednávky obědů a výběr: 
Oběd č. 1 má strávník automaticky přihlášený. Pokud chce oběd č. 2 je třeba si jej objednat pomocí čipu v objednacím boxu nebo na webových stránkách www.strava.cz.

Není-li dítě ze stravy řádně odhlášeno, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Žáci nebo jejich rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze v první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 119 a § 122 odst. 2, vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2 odst. 7 a § 4 odst. 9), v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda.
Obědy v době nepřítomnosti musí být bezpodmínečně odhlášeny.
Výdej do jídlonosičů: 11,25 - 11,40 hod.

Žák může být ze stravování odhlášen pouze na základě písemného souhlasu zákonné osoby.

Přeplatek stravného:
a) na konci školního roku se zůstatek peněz na účtu automaticky převede do následujícího školního roku
b) vrácení peněz - v hotovosti – na vyžádání
                           - na účet strávníka na základě písemné žádosti

Cena za 1 oběd:

žáci 7 – 10 let                                                            25 Kč

žáci 11 – 14 let                                                          28 Kč

žáci od 15 let                                                            31 Kč

od druhého dne nemoci a ostatní strávníci                 66 Kč

 

 

Rozpis plateb na školní rok 2019/20

 

                     

 

 

počet

 

 

dní

25

28

31

25

28

31

25

28

31

 

září

20

500

560

620

2 375

2 660

2 945

4 725

5 292

5 859

 

říjen

20

500

560

620

 

listopad

21

525

588

651

 

prosinec

15

375

420

465

 

leden

19

475

532

589

 

únor

20

500

560

620

2 350

2 632

2 914

 

březen

17

425

476

527

 

duben

19

475

532

589

 

květen

19

475

532

589

 

červen

19

475

532

589

 

 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.