Dnešní datum: 18. 07. 2018, 29. týden roku
Kategorie: Školní rok 2015/2016

Vážení rodiče žáků 5. ročníku,

dovolte nám, abychom vás informovali o tom, že se Vaše dítě zúčastní školního testování prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET.

Testování bude ověřovat aktuální míru dosažení očekávaných výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů. Jeho cílem je poskytnout žákům, rodičům, učitelům, ředitelům objektivizovanou a relevantní informaci o výsledcích vzdělávání.

Testování žáků bude provedeno v termínu 20. 6. 2016 – 24. 6. 2016 v předmětech matematika a český jazyk. Oba testy budou trvat 45 minut.

Žáci budou znát procentuální výsledek svého testu ihned po jeho ukončení. Souhrnné výsledky by měly být k dispozici po 27. červnu 2016.

Na začátku každého testování žáci obdrží lístky s přihlašovacími údaji do systému. Pomocí těchto údajů a uvedené URL adresy si budete moci prohlédnout výsledky svých dětí osobně po zpracování všech dat.

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.