Dnešní datum: 16. 07. 2020, 29. týden roku
Kategorie: 2013/14 archiv

Testování žáků 7.ročníku - informace pro rodiče

Vážení rodiče žáků 7. ročníků,
dovolte nám, abychom vás informovali o tom, že se Vaše dítě zúčastní srovnávacího testování Kalibro (www.kalibro.cz), které je zaměřeno na schopnost žáků použít základní znalosti a dovednosti v nových situacích s porozuměním podstatě problému.

Testování proběhne v termínu od 10. 2. 2014 – 14. 2. 2014 v předmětech český jazyk, anglický jazyk, matematika, humanitní základ a přírodovědný základ. S výsledky budete seznámeni individuálně po vyhodnocení všech testů prostřednictvím žákovské knížky.

print Formát pro tisk