Dnešní datum: 20. 02. 2020, 08. týden roku
Kategorie: Aktuality

Zahájení školního roku, organizace a parkování

Vážení rodiče, žáci a návštěvníci školy,

se začátkem nového školního roku se mění  pro žáky přístup do školní budovy, pro rodiče a návštěvníky dopravní režim v okolí školy, zejména na Masarykově ulici.


Po celý školní rok budou žáci vstupovat do školy hlavním vchodem z ulice Masarykova, s výjimkou těch, kteří mají třídy v budově B a C, tímto vchodem z ulice V Aleji přicházejí žáci prvního, druhého i třetího ročníku + IV.D a V.D.


Dopravní režim ulice V Aleji se nemění, je stále jednosměrná ze západu na východ.

Parkoviště před hlavní  školní budovou v ulici Masarykova je v režimu K+R (kiss and ride, v překladu polib a jeď). Zaparkovat lze jen na dobu nezbytně nutnou pro nastoupení a vystoupení.


První školní den budou ještě probíhat práce na vratech a brance v ulici V Aleji směrem do školního areálu. Pokud zaparkujete v ulici V Aleji, dostanete se k hlavní budově ulicí Boženy Němcové nebo uličkou k autobusové zastávce. Výjimečně bude  tento den pro prvňáky a jejich doprovod umožněn průchod školní budovou od vchodu B+C do hlavní budovy (držte se šipek).

Prvňáci se svými rodiči se soustředí před novou školní budovou nejpozději v 8:15. Doprovod a návštěvníci zaujmou místa v hledišti sportovní haly v prvním patře. Po převzetí dětí třídními učitelkami pokračují tamtéž i rodiče. V případě nepříznivého počasí převezmou třídní učitelky prvňáčky ve vestibulu.

Prosím rodiče s prvňáky i doprovod, aby přišli s dostatečnou časovou rezervou.


Žáci druhého stupně budou nejpozději v 9:30 ve svých třídách, všichni přicházejí do školní budovy hlavním vchodem. Rodiče a návštěvníci zaujmou místa v hledišti sportovní haly v prvním patře.


V průběhu měsíce září bude část parkoviště před hlavní školní budovou vyčleněna pro návštěvníky školy a umožněno parkování s parkovacím kotoučem, doba parkování je omezena na 2 hodiny. Řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Kotouče budou k zapůjčení v recepci školy,

print Formát pro tisk