Dnešní datum: 16. 08. 2018, 33. týden roku
Kategorie: Aktuality

Pokyny lyžařské kurzy - 7. ročník, 9. ročník + 8.B, 6. ročník + 8.C

V textu najdete pokyny k lyžařským kurzům

Lyžařský kurz 7. 1. – 12. 1. 2018 - 7. ročník

Vedoucí kurzu: Pavel Kasal
Instruktoři: Jan Dejm, Kamila Hluchá, Marek Hluchý, Martin Slepička, Jiří Šach
Místo:   areál Hochficht - na území Rakouska; ubytování v hotelu AKTIV,  Přední Výtoň
Sraz:  ve 14:30 - 7. 1. 2018  u nové budovy, ulice V Aleji; odjezd v 15:00

Telefon pro případné dotazy: 311 670 464, 602 885 790 (Kasal)
Návrat: v pátek  12. 1. 2018 – kolem 19:00
__________________________________________

Lyžařský kurz 14. 1. – 19. 1. 2018 - 9. ročník + 8.B

Vedoucí kurzu: Pavel Kasal
Instruktoři:  Kamila Hluchá, Marek Hluchý, Ondřej Hradec, David Krajči, Helena Stejskalová
Místo:   areál Hochficht - na území Rakouska; ubytování v hotelu AKTIV,  Přední Výtoň
Sraz:  ve 14:30 - 14. 1. 2018  u nové budovy, ulice V Aleji; odjezd v 15:00

Telefon pro případné dotazy: 311 670 464, 602 885 790 (Kasal)
Návrat: v pátek  19. 1. 2018 – kolem 19:00
__________________________________________

Lyžařský kurz 4. 2. – 9. 2. 2018 - 6. ročník + 8.C

Vedoucí kurzu: Pavel Kasal
Instruktoři:  Jan Dejm, Kamila Hluchá, Matěj Kasal, David Krajči, Helena Stejskalová
Místo:   areál Hochficht - na území Rakouska; ubytování v hotelu Jestřábí, Černá v Pošumaví
Sraz:  ve 14:30 - 4. 2. 2018  u nové budovy, ulice V Aleji; odjezd v 15:00

Telefon pro případné dotazy: 311 670 464, 602 885 790 (Kasal)Návrat:
v pátek  9. 2. 2018 – kolem19:00
_________________________________________

SPOLEČNÉ INFORMACE PRO VŠECHNY KURZY

Stravování:  začíná večeří a končí snídaní

Všichni účastníci jsou povinni mít cestovní pas nebo občanský průkaz

Doporučený seznam věcí:
Lyže sjezdové a hole řádně zabalené nejlépe ve vaku, lyžařské boty, tašku (nebo batoh) na boty
do autobusu, lyžařská přilba, větrovka, lyžařské rukavice 2x-3x, šála (šátek), oteplovačky (kalhoty
na lyže), čepice na uši, lyžařské brýle, malý batůžek na svačinu a pití, termosku na teplý čaj –
podepsanou, krabičku na svačinu, obuv do sněhu.
Oblečení na turistické vycházky a do chaty:  spodní prádlo, ponožky slabé i teplé, podkolenky,
pyžamo, trička, košile, svetr, tepláková souprava, nepromokavé boty, obuv na přezutí do chaty, plavky.   
Hygienické potřeby: mýdlo, ručník, kartáček na zuby, pasta, kapesníky, mastný krém, jelení lůj,
náhradní dioptrické brýle, sluneční brýle, léky pravidelně užívané – napsat harmonogram podávání,
léky proti nevolnosti v dopravních prostředcích (jezdíme autobusem každý den– cesta trvá cca 1 hod).

Různé:  šicí potřeby, psací potřeby, elastické obinadlo, láhev na pití, přiměřené kapesné. Kapesné
může být i v euro – v areálu jsou tři bufety.

Při odjezdu odevzdají žáci paní učitelce Hluché:
pas nebo OP, originál zdravotní karty pojištěnce, potvrzení o seřízení lyží,  místopřísežné
prohlášení zákonných zástupců dítěte
v podepsané plastové taštičce (případně obálce)
Žáci, kteří nechodí k paní doktorce Charvátové, musí mít Posudek o zdravotní
způsobilosti dítěte
(platnost posudku je rok od data vydání, máte-li potvrzení vydané
např. na tábor nebo soustředění, lze je využít – potvrzení vám vrátíme).
Bez výše uvedených dokumentů nemůže dítě odjet na lyžařský kurz.

Pokud budete chtít navštívit aquapark ve Frymburku musíte počítat se vstupným 80,-Kč - 110,-Kč
a cenou za dopravu 50,- Kč – 100,- Kč podle počtu přihlášených zájemců

Aktuální informace  můžete čerpat na internetu:  www.hochficht.at; www.hoteljestrabi.cz  ;
www.hotelfrymburk.cz/cz/aquapark-frymburk

_______________________________________________
 

Místopřísežné prohlášení zákonných zástupců dítěte

              

Prohlašuji, že
- bylo odborně seřízeno vázání lyží
- souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa,
rodné číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 256/95 Sb. o ochraně osobních údajů
- při vážném onemocnění nebo závažném kázeňském přestupku dítěte zajistíme jeho okamžitý
odvoz domů na naše náklady
-  jsme nezatajili žádné údaje o zdravotním stavu našeho dítěte, které by mohly být závažné
vzhledem k činnostem na LVK (alergie, epilepsie, srážlivost krve, diabetes...)  a nedali dítěti
jiné léky, než které níže uvádíme

- uvádíme seznam léků, které pravidelně užívá, a způsob jejich užívání:

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


Alergie na:…………………………………………………………………………………………

-    beru na vědomí odpovědnost za škody, které způsobí moje dítě v době trvání LVK na
vybavení rekreačního zařízení, popřípadě na vybavení autobusu. V případě finančních nákladů
na opravu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit.

Pro případný kontakt uvádíme údaje platné po dobu LVK:

Otec nebo matka:
Telefon do zaměstnání   ………………………………………         

Telefon po zaměstnání   ……………………………………...

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ………………………………………………………………,

nar. ………………….….. , bytem   …………………………………………………………………………………………

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota apod.) a okresní hygienik
ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.

Není mi též známo, že by během posledních 14 dnů přišlo dítě do styku s osobami, které onemocněli
přenosnou nemocí.

Dítě je schopno zúčastnit se lyžařského výcvikového kurzu v Hochfichtu v Rakousku s ubytováním
v hotelu AKTIV  v Přední Výtoni 7. 1. 2018 do 12. 1. 2018*

Dítě je schopno zúčastnit se lyžařského výcvikového kurzu v Hochfichtu v Rakousku s ubytováním
v hotelu AKTIV  v Přední Výtoni 14. 1. 2018 do 19. 1. 2018*


Dítě je schopno zúčastnit se lyžařského výcvikového kurzu v Hochfichtu v Rakousku s ubytováním
v hotelu Jestřábí Černá v Pošumaví 4. 2. 2018 do 9. 2. 2018*

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení bylo nepravdivé.

 

V  ……………………….    dne ………………………….                       


 ……………………………………………….
    podpis zákonných zástupců

 

Toto prohlášení nesmí být starší jednoho dne před odjezdem!
* zakroužkujte správný ternín lyžařského kurzu

print Formát pro tisk