Dnešní datum: 27. 05. 2020, 22. týden roku
Kategorie: Aktuality, Krizové řízení

Otevření školy 25. 5. 2020 pro žáky I. stupně - Dotazníkové šetření - ukončeno

Dotazníkové šetření bylo ukončeno.

Vážení rodiče,
prosím vás v souvislosti s přípravovaným otevřením školy od 25. 5. 2020 o vyplnění jednoduchého dotazníku. Dotazování se týká pouze žáků 1. - 5. ročníku naší školy. Stejnou informaci obdržíte paralelně i prostřednictvím aplikace Bakaláři.

Získaná data využijeme jako podklad pro vytvoření školních skupin a pro přípravu podmínek pro výuku vašich dětí.

Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného prohlášení zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).

Podrobnosti o organizaci výuky a vytvořených skupinách vám sdělíme nejpozději do 20. 5.2020.

Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 30. 4. 2020.

DOTAZNÍK


Předem vám děkuji za pochopení a spolupráci.


V Rudné 22. 4. 2020
Pavel Kasal, ředitel školy

print Formát pro tisk