Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zsrudna.cz/www/require/load.php on line 569 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zsrudna.cz/www/require/load.php on line 569 Základní škola Rudná - Konkrétní informace pro přihlášené žáky 6. - 8. ročníku k výuce od 8. 6. 2020
Dnešní datum: 18. 01. 2021, 03. týden roku
Kategorie: Aktuality

Konkrétní informace pro přihlášené žáky 6. - 8. ročníku k výuce od 8. 6. 2020

Všem přihlášeným žákům byly rozeslány informace na e-mailové adresy rodičů. Pro rozeslání byly využity adresy z dotazníků. Informace budou předány také prostřednictvím systému Bakaláři a její funkce Komens.

Obecně informace obsahují následující sdělení. V případě nejasnosti kontaktujte ředitele školy - reditel@zsrudna.cz

Ke sdělení v e-mailu je připojeno Čestné prohlášení - stáhnout můžete i zde
 


Vážení rodiče,

v pondělí 8. 6. 2020 (úterý 9. 6. 2020) se vaše děti vrátí do školy. Dovolte mi informovat vás o organizaci vyučování. Vaše dítě jsem zařadil do skupiny xx,  která je tvořena žáky třídy xx, umístěni budou v učebně xx. V první školní den, tzn. v pondělí (úterý) odevzdají žáci vyučujícímu 1. hodiny vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, které je přílohou tohoto e-mailu. Bez Čestného prohlášení nelze nastoupit do školy.

Vyučování bude zahájeno každý den v 8:30, 8:40 nebo 8:50 žáci budou vstupovat do školy hlavním vchodem. Skupinu vyzvedne před školou vyučující 1. hodiny. Nebudou se přezouvat, oblečení si uloží ve třídě. Při čekání na začátek vyučování se žáci neshlukují,  dodržují odstupy 2 metry (případně další pravidla) v souladu s krizovými opatřeními. Doprovodu není povolen vstup do školy ani ráno, ani odpoledne.

Ve třídě žáci zaujmou místo v lavici a vyčkají na další pokyny vyučující. Místo, které si vyberou, se nemění po celou dobu docházky. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na jejich uložení.         

Po ukončeném vyučování opustí žák své místo, které zanechá v pořádku a čistotě. Při odchodu ze školní budovy dodržují žáci stanovené rozestupy. Před budovou školy se dále nezdržují.

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, umístíme jej do samostatné místnosti a budeme vás kontaktovat a vyzveme vás k okamžitému vyzvednutí vašeho dítěte. O podezření budeme informovat spádovou hygienickou stanici.        

Vzdělávání se uskutečňuje podle pravidelného rozvrhu v pondělí a středu (v úterý a čtvrtek).

Žáci si do školy přinesou učebnice, sešity a pracovní sešity podle rozvrhu, nezapomenou na penál + rýsovací potřeby.
              
Účast na výuce je dobrovolná. Přihlášením k výuce se žák zavazuje, že bude plnit všechny zadané úkoly  a nebude narušovat průběh vzdělávání. Pokud se rodič rozhodne, že ukončí přítomnost  svého dítěte na této formě vzdělávání, je povinen o této změně informovat prokazatelně školu. Žákovu nepřítomnost ve škole omlouvají rodiče nejpozději druhý den. Pokud žák chybí z důvodů podezření na onemocnění COVID-19, informují o této skutečnosti rodiče školu neprodleně.  Plánovanou neúčast oznamuje žák prostřednictvím svých zákonných zástupců předem (e-mail, telefon).

KONKRÉTNÍ ROZVRH

Poznámka:    
rozvrh bude uložen i v systému Bakaláři, závazné pro žáky jsou časy uvedené V tomto sdělení.


V Rudné 4. 6. 2020
Pavel Kasal, ředitel školy

print Formát pro tisk