Dnešní datum: 27. 05. 2020, 22. týden roku
Kategorie: Aktuality, Krizové řízení

Informace ředitele školy k dalšímu průběhu výuky

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY_1 - tato zpráva bylo rozeslána rodičům i žákům prostřednictvím aplikace Bakaláři - Komens

Vážení rodiče a žáci,
máme za sebou první tři týdny „výuky“ ve zvláštním režimu, dovoluji se na vás obrátit s několika informacemi k dalšímu průběhu vzdělávání na dálku na naší škole.

Od 4. týdne nebudou zadávány úkoly z předmětů výchovného zaměření – Hv, Vv, Vo a druhý cizí jazyk – již vytvořená práce na tento týden je vložena do složky – MIX_nepovinné_ dobrovolné. V některých předmětech jsou úkoly rozděleny na povinné a nepovinné. Odevzdání podléhá pouze povinná část, to ostatní je opravdu na dobrovolnosti vás žáků, můžete, ale nemusíte vypracovat a odeslat.
Každý pracovní list má být pro přehlednost opatřen hlavičkou, která obsahuje:
Předmět; Vyučující;  Třída;   Týden;  Příjmení žáka; pokud na to některý z učitelů zapomene, prosím vás laskavě o doplnění těchto údajů.

„Velikonoční“ 5. týden (6. – 8. 4.) vyhlašuji za prázdninový – nebude zadána žádná práce, výjimku mají zábavné úlohy ve všech předmětech, které budou označeny  - NEPOVINNÉ – DOBROVOLNÉ. 

Děti, rodiče i učitelé využijí tento týden k dodělání restů, fyzické i psychické regeneraci.

Klasifikace – informace o splněných úkolech – do Bakalářů byl vložen další způsob hodnocení – „O“ – odevzdáno, „!“ (vykřičník)  - nesplněno. Toto hodnocení nemá žádný vliv  na klasifikaci. Rodiče, žáci i učitelé tak získají rychlý přehled o tom jak plní děti zadanou práci. V záhlaví známky se objeví 3. týden, 4. týden …, objeví se pouze v předmětech, kde jsou zadávány úkoly.

Sjednotili jsme termín odevzdání prací pro všechny žáky na pondělí do 12:00 hodin.

V případě, že máte nějaké subjektivní problémy (nemoc, technická závada…) a nemůžete splnit zadanou práci, komunikujte s vašimi učiteli a dejte jim vědět.

On – line komunikace program ZOOM
Pro zpestření někteří z učitelů začnou používat tento způsob komunikace. Učitelé budou žáky postupně kontaktovat pomocí zprávy Komens nebo e-mailem.
Připojení na videokonferenci je pro žáky dobrovolné, není potřeba si pořizovat žádné nové zařízení. Žáci, kteří nemají technické podmínky, mohou využít připravených notebooků  v učebnách v přízemí – 6. C a 6. D.
V rámci tohoto vysílání se žáci mohou účastnit  
„Zpívání s Andreou“ nebo „Cvičení s Pavlem“, podrobnosti budou opět na školním webu.  Rovněž bude přístupný program „Psychologický kroužek se školní psycholožkou“.

Technická podpora žáků se rozšiřuje o možnost využití počítačů, které jsou k dispozici v přízemí budovy A ve třídách 6. C a 6. D. Týká se těch, kteří nemají doma možnost tisku materiálů, zpracování projektů, odesílání e-mailů apod.
Dále zůstává zachována služba vyzvednutí materiálů a odevzdání materiálů na recepci.


Žáci s IVP – speciální pedagog paní Blažková bude mít od středy 1. 4. vytvořeny podmínky prostřednictvím on-line programu ZOOM komunikovat se žáky, kteří potřebují podporu pro vzdělávání. Její komunikace se žáky bude individuální.

Organizační záležitosti
Zápis do 1. tříd proběhne pouze administrativně, pokyny budou zveřejňovány průběžně.
Zájezdy do Vídně a Budapešti jsou zrušeny – peníze jsou postupně dětem vraceny v plné výši.
Školy v přírodě a zájezd do Anglie – jednáme s cestovními kancelářemi. Zatím není vyřešeno.

AKADEMIE – bohužel bude odložena, snad jen o rok?
 

Děkuji vám všem za přístup k plnění úkolů a odvedenou práci, která vyžaduje od vás rodičů spoustu trpělivosti a tolerance.

Podobně děkuji i našim učitelům za připravované materiály a jejich zpracování.

 

Pro nás všechny je tato doba velmi složitá. Snad ji všichni přečkáme vy v rodinách a my ve škole ve fyzickém i duševním zdraví.
 

Já i naši učitelé se těšíme na okamžik, kdy děti opět přijdou do školy. Chybíte nám.


Pavel Kasal, ředitel školy
V Rudné 31.3.2020        

print Formát pro tisk

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.