Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zsrudna.cz/www/require/load.php on line 569 Warning: mysql_num_rows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /DISK2/WWW/zsrudna.cz/www/require/load.php on line 569 Základní škola Rudná - Informace pro rodiče budoucích šesťáků přicházejících do ZŠ Rudná ve školním roce 2020/2021
Dnešní datum: 18. 01. 2021, 03. týden roku
Kategorie: Aktuality

Informace pro rodiče budoucích šesťáků přicházejících do ZŠ Rudná ve školním roce 2020/2021

Stručný přehled informací, které rodiče održeli na třídní schůzce dne 22. 6. 2020

Stručné představení školy

Ve školním roce 2020/2021 bude mít škola 35 tříd, zhruba 840 žáků. Ve škole pracuje 55 učitelů, 8 vychovatelek školní družiny, školní psycholog a speciální pedagog. Vyučujeme ve třech budovách A, B, C, sportovní hale a tělocvičně. V září bude otevřena budova D.Ke škole patří sportovní areál.


Třídy, třídní učitelky, umístění učeben

VI. A -  Mgr. Karel Vancl, budova D, I. patro
VI. B -   Mgr. Hana Nováková, budova A, II. patro
VI. C -   Mgr. Petra Kubásková, budova D, I. patro
VI. D -   Mgr. Ladislava Vlčková, budova D, přízemí

Do všech tříd se bude vstupovat novým hlavním vstupem z ulice Masarykova.

V budoucích  šestých třídách bude  101 žáků, 43 chlapců a 58 dívek, tzn. ve třídách bude 24 - 28 žáků.
Nově přichází do tohoto ročníku 24 dětí z jiných škol a všechny budou zařazeny do třídy VI.A.Informace k zahájení školního roku 2020/2021

Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 se koná v úterý  1. 9. 2020 pro II. stupeň od  9:45. Místem konání bude sportovní hala. Předpokládaný příchod žáků v 9:30. Doba trvání výuky první den maximálně 1 hodina. Upřesnění organizace najdete ma stránkách nebo vývěskách školy.

Výuka –
2. 9. 2020 - 4 - 5 vyučovacích hodin, tzn. maximálně do 13:00 - v tento den obdrží noví žáci učebnice a mohou si zakoupit sešity.
od 3. 9. 2020 -  výuka podle pravidelného rozvrhu, v prvním týdnu pravděpodobně pouze pět vyučovací hodin

V šestém ročníku mají žáci v týdnu  29 vyučovacích hodin. Nové předměty - fyzika, přírodopis, zeměpis, dějepis výchova k občanství. V sedmém ročníku začíná výuka druhého cizího jazyka a volitelné předměty. V osmém ročníku je novým předmětem chemie.


Praktické informace

Pro zápis známek využíváme elektronickou žákovskou knížku systému Bakaláři. Žáci a rodiče obdrží na začátku roku přístupové kódy. Využívámne i klasickou papírovou žákovskou knížku pro předávání informací rodičům a rodiče škole (omluvenky... ). 

Informační dny a třídní schůzky jsou 4x do roka. První třídní schůzka se 6. října 2020 od 17:00. Pokud se vyskytne nějaký problém, domluvte si schůzku s vyučujícím co nejdříve, lépe je hledat řešení problému co nejdříve než později.

Den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 12. listopadu 2020.

Základní informace o průběhu školního roku najdete na stránkách a v zářijovém Bulletinu.

Omlouvání dětí - rodiče mohou z výuky děti omluvit osobně nebo prostřednictvím záznamníku, tuto povinnost jim ukládá zákon. Pokud bude plánovaná nepřítomnost trvat 4 dny a více, podáváte žádost řediteli školy. Formulář najdete na webu školy. Po doporučení třídním učitelem, žádost pouze eviduji a automaticky souhlasím s uvolněním. Rodiče odpovídaji za to, že v době nepřítomnosti doplní s dětmi učivo.

Od 1.9. 2019 došlo ke změně školního řádu týkající se mobilních telefonů a podobných elektronických zařízení. Jejich používání ve škole není povoleno.

Prosím informujte včas školu o zdravotních či jiných omezeních vašeho dítěte.

Školní jídelna - základní informace najdete na přihlášce ke školnímu stravování. Platby za obědy jsou možné bezhotovostně i hotově. Na základě vyplněné přihlášky si rodiče zakoupí čip pro dítě. Základní věci se školní jídelnou lze vyřídit v posledním srpnovém týdnu.

print Formát pro tisk