Dnešní datum: 31. 10. 2020, 44. týden roku
Kategorie: Aktuality

Informace - návrat dětí do školy po ukončení karantény, návrat dětí do školy po nemoci

V případě, že vašemu dítěti byla KHS nařízena karanténa pro kontakt s osobou pozitivní na COVID19, je současně v rozhodnutí uveden termín trvání tohoto opatření a stanoven termín pro absolvování testu.

A) Vaše dítě absolvovalo v daném čase test a jeho výsledek je negativní a nemá zjevné zdravotní obtíže

Může nastoupit do školy další den po dnu ukončení karantény.

Příklady:
1) Karanténa byla vyhlášena do 24.9., nástup do školy po výsledku testu je možný nejdříve 25.9., i v případě,  že výsledek je vám znám již 23.9.

2) Karanténa byla vyhlášena do 24. 9., výsledek negativního testování ze dozvíte 25. 9., potom může dítě do školy nastoupit nejříve 29.9. (28.9. - státní svátek)

Pokud vaše dítě nastupuje do školy po karanténě s negativním testem, prosíme o vyplnění prohlášení, které je ke stažení ZDE  Prohlášení odevzdá žák vyučujícímu 1. vyučovací hodiny po návratu do školy.

Upozornění:
Karanténa může být nařízena i v případě, že nemocí trpí např. osoba blízká (rodič, osoba žijící ve společné domácnosti) nebo byl výskyt prokázán při jiném kontaktu, nejedná se vždy nutně o kontakty ve škole. Nezapomeňte v tomto případě dítě omluvit.

B) Vaše dítě absolvovalo v daném období test a jeho výsledek je pozitivní na COVID19

Do školy může nastoupit deset dnů ode dne testování, respektive k datu testu se přičte deset dnů a 11. den může žák nastoupit do školy. Samozřejmě opět za předpokladu, že nemá zdravotní obtíže. V případě, že tomu tak není, musí se nejprve uzdravit. O jeho návratu rozhoduje lékař.

V případě pozitivního výsledku testu není požadováno další testování.

Příklad:
Dítě bylo na testu dne 18.9., výsledek byl pozitivní. K datu 18.9. se přičte 10 dnů, tzn. 28.9. a 29.9. může žák nastoupit do školy.

Při nástupu do školy po nemoci nevyplňují rodiče žádné prohlášení, nezapomenou zapsat omluvenku do žákovské knížky.


V obou případech, pokud se účastnily děti distanční výuky, předají výsledky své práce příslušným vyučujícím.


V obou případech nezapomenou rodiče odhlásit nebo přihlásit obědy pro dané dny.
 

print Formát pro tisk