Dnešní datum: 24. 07. 2021, 29. týden roku
Kategorie: 2014/15 archiv

VIII. schůzka Školního parlamentu 2014/2015

26. 5. 2015 – I. + II. STUPEŇ - na VIII. schůzce Školního parlamentu se projednávalo následující:


1. Výdělek z Blešího trhu: 21.416,--Kč, po vrácení 30% do tříd zůstala Šk. parlamentu částka 14.991,--Kč.


2. Dostali jsme poděkování za účast a za finanční příspěvek do akce „Sněhuláci pro Afriku“.


3. Vyúčtování Šk. parlamentu k 30. 6. 2015:

Příjmy za šk. rok 2014/15 : 122.871,--Kč
Výdaje:                                      59.855,--Kč
Zůstatek:                                   63.016,-- Kč                převádíme do dalšího šk. roku


4. Děkujeme všem zástupcům tříd za jejich práci pro šk. parlament v tomto šk. roce.

5. V letošním šk. roce se jednalo o poslední schůzku, činnost Šk. parlamentu jsme uzavřeli a začneme opět v příštím šk. roce


Připomínky:
Procházková, Poledníčková, 9.A:
Ocenili bychom více článků o sportovních akcích školy v časopise Život v Rudné.

Požadavek můžete sdělit i svým vyučujícím (Čj, …). Určitě není problém, aby se tohle téma v časopise objevilo častěji.
 

print Formát pro tisk

Komentáře rss


, prosba odpovědět
Mohli byste přidat prosím fotky z posledniho dne školy. Děkuju